Cách reset máy chấm công | Reset device Password

9387

Reset máy chấm công chúng tôi trình bày ở đây là phương pháp đăng nhập vào menu máy chấm công khi các bạn quên mật khẩu – password – hoặc nhân viên được đăng ký quyền Admin cao nhất đã nghỉ việc đối với khách hàng đang sử dụng máy chấm công Ronald Jack, Wise Eye, ZKTeco.

    • 1. Cách thứ nhất là dùng phần mềm kết nối máy chấm công để hủy bỏ nhân viên quản lý. Tôi sẽ trình bày trên phần mềm Wise Eye Mix 3. Lưu ý việc thực hiện kết nối này không cần phải đăng ký máy chấm công với phần mềm.

  • 2. Cách thứ hai là không biết địa chỉ IP để phần mềm kết nối. Trường hợp này chúng tôi sẽ trình bày cách xóa admin các máy chấm công ZKTeco, Ronald Jack, Wise Eye được sản xuất từ năm 2018 trở về sau.

Liên hệ  và cung cấp số sê-ri máy chấm công cho công ty bán hàng

Phương thức lấy số sê-ri :

  • Đối với thiết bị có bàn phím , vui lòng giữ nút ESC trong 3 giây.
  • Đối với thiết bị không có bàn phím , vui lòng giữ góc dưới bên phải của màn hình thiết bị.

 viewsn.jpg (59 KB)

Bên phía nhà cung cung cấp sẽ gửi cho khách hàng một dãy số ví dụ như sau.

 viewpass.jpg (22 KB)

Password 5898601 có hiệu luật ngày 05/06/2022 từ 09:38 trở về sau. 33378504 có hiệu kực ngày 06/06/2022. Giải thích tương tự cho các số còn lại.

Phương pháp reset:

  • 1. Nhấn nút Menu.
  • 2. Nhập 8888 làm ID người dùng.
  • 3. Nhập mật khẩu tạm thời hợp lệ.

Sau đó, bạn sẽ có thể vào menu thiết bị. Vui lòng đừng quên đặt mật khẩu mới cho quản trị - admin - viên thiết bị.

Bài viết liên quan

Cách bấm đầu dây mạng RJ45
3869

Cách bấm đầu dây mạng RJ45

Máy tính ngày nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Để các máy tính có thể làm việc hiệu quả và tiết kiệm hơn - chúng cần phải được nối mạng với nhau nhằm chia sẻ thông tin, tài nguyên...