Không xuất được dữ liệu giờ máy chấm công

2733

Khi khách hàng đang sử dụng phần mềm Wise Eye On39, Wise Eye Mix 3 hoặc là Wise Eye V5.1. Mỗi khi đến cuối tháng chúng ta thao tác xuất công nhưng không thấy giờ chấm công của toàn bộ nhân viên hoặc một vài nhân viên mới. Hoặc có xem được giờ nhưng xuất công bị lỗi khi xuất giờ ra Excel. Việc này thường xoay quanh các vấn đề sau.

Bài viết liên quan

Máy chấm công không kết nối với máy tính
2631

Máy chấm công không kết nối với máy tính

Khi phần mềm Wise Eye On39, Wise Eye V5.1 kết nối dữ liệu đến máy chấm công bị lỗi kết nối ta tiến hành kiểm tra bằng cách Ping IP như sau:

Đăng ký máy chấm công
3100

Đăng ký máy chấm công

Phần mềm chấm công Wise Eye được miễn phí sử dụng khi quý khách hàng mua thiết bị trực tiếp từ công ty chúng tôi hoặc mua thiết bị từ các kênh bán hàng trên cả nước. Tuy nhiên, để phần mềm kết nối được với máy chấm công thì cần đăng ký vào phần mềm. Kể từ năm 2018, phần mềm Wise Eye đã bỏ cách thức đăng ký bằng số đăng ký phần mềm Wise Eye On 39, Wise Eye V5.1, chúng tôi áp dụng cách thức đăng ký mới đăng ký online (đăng ký qua mạng), ưu điểm cách đăng mới này là khách hàng không cần phải lưu trữ số đăng ký, khi có sự cố phải cài lại phần mềm thì khách hàng cũng không cần phải tra cứu lại số đăng ký máy chấm công. Cách thức đăng ký mới có 2 cách như sau: